Trzyminutowy katechizm

Krótkie, trzyminutowe „dawki” katechizmu, czyli tego, co najważniejsze w wierze chrześcijańskiej. Bardzo dobrze zrealizowane animacje i krótkim, ale trafnym komentarzem. Jest to bardzo dobra pomoc dydaktyczna do wykorzystania w katechezie. Trudne i zawiłe treści teologiczne są przedstawione w lekki, nie

Continue reading