Powtórki wiadomości

Do powtórek wiadomości będziemy wykorzystywać aplikację Quizizz. Jest dedykowana aplikacja na smartfony z systemem Android i iOS. Testy można też uruchomić w przeglądarce. Dostępny jest test z ostatniego sprawdzianu — „Moralność czynów ludzkich”. Można powtórzyć przed poprawą. Link do testu

Continue reading