Powtórki wiadomości

Do powtórek wiadomości będziemy wykorzystywać aplikację Quizizz. Jest dedykowana aplikacja na smartfony z systemem Android i iOS. Testy można też uruchomić w przeglądarce. Dostępny jest test z ostatniego sprawdzianu — „Moralność czynów ludzkich”. Można powtórzyć przed poprawą. Link do testu

Continue reading

Trzyminutowy katechizm

Krótkie, trzyminutowe „dawki” katechizmu, czyli tego, co najważniejsze w wierze chrześcijańskiej. Bardzo dobrze zrealizowane animacje i krótkim, ale trafnym komentarzem. Jest to bardzo dobra pomoc dydaktyczna do wykorzystania w katechezie. Trudne i zawiłe treści teologiczne są przedstawione w lekki, nie

Continue reading